2 6 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

TCM & Hälsa

Det finns två definitioner av hälsa:
Den sjukdomsorienterade synen av hälsa innebär; hälsa är frånvaro av sjukdom, dvs en människa är vid hälsa då kropp och själ fungerar utifrån det statiskt normala

Det nyare synen på hälsa är holistisk, den ger en syn på hälsa som handlar mer om att kunna förverkliga sina mål: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott frånvaro från sjukdom eller svaghet” (WHO)

Förändring från en biomedicinsk syn till en vidare biopsykosocial syn visar att det är viktigt att se vad som orsakar hälsa i vår vardag, inte bara vad som orsakar sjukdom.

Hälsan har utvecklats till att se människan som en helhet.

Bestämningsfaktorer är ett begrepp som förklarar olika faktorer som finns i vårt liv som bidrar till vår hälsa, det är faktorer som påverkar vårt hälsotillstånd. Bostad, jobb, samspel med andra, den roll vi har i en grupp, ekonomi, relationer, mat, träning är några faktorer som i vissa fall går att påverka. Andra är mer fasta, som våra gener.

Den traditionella kinesiska medicinen (TCM) härstammar från Shang dynastin (1500-1040 f.Kr.). Den har alltid haft ett mycket speciellt sätt att se på människokroppens hela helande och inte endast det egentliga problemet. Man försöker hitta vad som orsakar de symptom som finns, oberoende om de är fysiska eller psykiska.

Den traditionella medicinen (TCM) har också en mycket klar koppling mellan hur vi lever och hur vi har det runtomkring oss, kopplingen mellan oss själva och vår omgivning är en viktig del. Likaså hur vårt sätt att leva behöver och kan förändras för att vi ska må bra, utifrån våra grundförutsättningar. Det viktigaste inom TCM, som jag ser det, är att uppnå en god hälsa, att vara i balans med sig själv. För det är när vi själva mår bra i oss som vi kan vara bra mot oss själva och vår omgivning, fatta bra beslut och göra saker som är bra för vår egen hälsa.

"Om du tänker för länge på nästa steg, kommer du tillbringa ditt liv stående på ett ben"

Kinesiskt ordspråk

Boka din behandling HÄR

Hälsa och Välbefinnande

Kan bibehållas bra genom mat, vila, träning och regelbunden personlig omsorg.

Att skapa  utrymme i vardagen för återkommande friskvårdsbehandlingar är en vana och ett sätt att leva.

actiway
Wellnetlogga