Metabolismen

Metabolismen är en av de viktigaste processerna som vi har i kroppen. Den utgör grunden för liv. Det är vårt kraftverk. Det skapar energi och omvandlar allt vi äter och det vi lagrar i kroppen till energi. Energi lagras i form av ATP- Adinosintrifosfat. 

Energi omvandlas från mat vi äter, energi finns lagrat i kemiska bindningar i kroppen, då bindningar i vår kropp löses upp frigörs energi. 

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Instagram Ikon