Oxytocin

Kropp, själ, soma och psyke hänger samman. Vi kan förbättra de båda delarna genom att utveckla den ena delen. Mentalt kan man se att det bra att utveckla en konstruktiv inre dialog och erkänna och styra sina känslor.
Beteendemässigt kan det handla det om att göra det som man mår bra av, det som främjar  vår hälsa och  vårt välbefinnande.

 

Massage och kroppsbehandlingar är något som befrämjar välmående, minskar stress och stimulerar utsöndring av oxytocin, kroppens ”lugn och ro hormon, välmående hormon” .  Utsöndringen aktiverar det parasympatiska nervsystemet. Hormonet är viktigt att ha för att det är en motvikt till den negativa inverkan stress kan ge oss. 

Massage ger därför förutom en effekt på muskulaturen och obehag med muskelspänningar en positiv effekt på vårt sinne.

Utsöndringen av hormonet ger också upphov till avslappning,  det lindrar ångest, sänker stressnivån och de ger förbättrad sömn och tarmfunktion. Hormonet underlättar inlärning, förbättrar koncentrationen, gör oss mindre rädda och aggressiva, förbättrar självkänslan och självförtroendet, gör oss generösare och de minskar vår smärta.

Oxytocin fylls på när vi får kroppskontakt som massage, vänskaplig beröring och när vi är i situationer där vi trivs och känner samhörighet. Att sola, träna, äta bra, proteinrik föda är också bra.

Massage och även behandling med akupunktur har en stark påverkan på vår utsöndring av oxytocin . En behandling med massage och akupunktur kan ge en känsla av lugn och ro som kan sitta i ett bra tag efter en behandling. Det påverkar på så sätt vår sömn, vårt humör och vårt sätt att vara mot andra i vår omgivning.

För att de effekter som oxytocinet ska finnas kvar i kroppen behöver förrådet fyllas på regelbundet.

Regelbundna, goda vanor är därför viktigt för att vi ska må bra.

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Instagram Ikon