Qi

Qi är namnet på den energi som man i kinesisk medicin har sett finns i allt levande. Det kan översättas som livsenergi och är grunden till allt liv, all existens.

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Instagram Ikon