TCM & Hälsa


 ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott frånvaro från sjukdom eller svaghet” (WHO)

Med det menas att det är viktigt att se vad som orsakar hälsa i vår vardag, inte bara vad som orsakar sjukdom och därmed se människan som en helhet.

Den Traditionella kinesiska medicinens  (TCM) är en mångtusenårig läkekonst  som ser människan som en helhet, i sig och med det vi har runt omkring oss. För att du och din omgivning ska må bra är det viktigt att du  tar han om dig och bibehåller och bevarar din hälsa. Hur du beter dig mot andra hänger ofta ihop med hur du mår och hur du  är mot andra påverkar både dig och din omgivning.

Den hälsa du kan uppnå är individuell för dig och du når den på ditt individuella sätt.

 

De metoder den Traditionella kinesiska medicinen erbjuder används för ett ge dig en individanpassad väg till hälsa. Därför är varje behandling hos mig anpassad till det du behöver för att må bra utifrån de redskap som den traditionella kinesiska medicinen erbjuder.

Din hälsa börjar med dig, på det sätt som passar för dig och med de metoder som passar för det du söker för.

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Instagram Ikon